موسیقی بر ذهن کودکان موثر است؟

اگر شما تصمیم دارید كه فرزندتان نواختن یك ساز را یاد بگیرد، نیازی نیست كه تا 8-7 سالگی او صبر كنید و آنگاه او را به كلاس بفرستید؛ مغز كودكان همیشه آماده دریافت اطلاعات جدید است.
ادامه خواندن “موسیقی بر ذهن کودکان موثر است؟”