جدیدترین اخبار از وضعیت جسمانی محمدرضا شجریان

علی مرادخانی گفت: حال محمدرضا شجریان خوب است و وضعیت روحی و جسمی مساعدی دارد.

ادامه خواندن “جدیدترین اخبار از وضعیت جسمانی محمدرضا شجریان”